You are here

Category Manager
Responsibilities: 
 • Je zal verantwoordelijk zijn voor het strategisch sourcing-management en de OTIF (on time in full) supply van de technische materialen en diensten aan de optimale kost voor de wereldwijde productiesites van Oleon (België, Frankrijk, Duitsland, Maleisië).
 • Je neemt de verantwoordelijkheid over een portefeuille die opgebouwd is uit goods & services, MRO & CAPEX. Een portefeuille van ongeveer 30 m/€ per jaar, uitgezonderd investeringen.
 • Je ontwikkelt een strategisch plan voor jouw categorie en zorgt voor de implementatie ervan.
 • Samen met de verschillende productiesites zorg je voor het uitrollen van jouw businessplan (scope = 3-5 jaar).
 • Je garandeert zowel regionaal als globaal een optimale aankoopstrategie, leverancierssegmentatie, contractoptimalisatie, verbetering van de leveranciersperformantie en klachtenbehandeling.
 • Je maakt deel uit van het strategische category team van Avril Global Procurement, in het kader van de consolidatie van strategische sourcing voor jouw categorie.
 • Je werkt zeer nauw samen met andere diensten binnen Oleon, je detecteert mogelijkheden tot het realiseren van projecten die toegevoegde waarde brengen, je rationaliseert je portfolio en je brengt uitdagingen naar service-niveau tot een goed einde
 • Je negotieert en redigeert globale en regionale contracten, waarna je zorgt voor een nauwgezette implementatie en communicatie.
 • Je ontwikkelt en onderhoudt nauwe relaties met belangrijke globale en regionale leveranciers met het oog op het realiseren van TCO-optimalisatie.
 • Je zorgt voor de opvolging van rapporteringen, contract management en KPI’s.
 • Je rapporteert aan de purchasing director.

 

Requirements: 
 • Je bent een uitstekend project manager die transversale & cross-functionele projecten over de groep heen kan trekken, alsook lokale projecten tot een goed einde kan brengen. Hierbij schrik multi-site werken je niet af.
 • Je beschikt over een relevante werkervaring in aankoop-of commodity management, bij voorkeur in een internationale omgeving.
 • Je hebt een sterke technische affiniteit en denkt graag mee met interne stakeholders binnen engineering en maintenance.
 • Je hebt een uitstekend businessinzicht en analytisch vermogen en werkt sterk resultaatgericht.
 • Je hebt uitstekende onderhandelingsvaardigheden en bent in staat om relaties op te bouwen en invloed uit te oefenen op alle niveaus van de organisatie.
 • Je bent bereid om op functionele basis te verplaatsen naar de buitenlandse sites (max. 15-20% op jaarbasis)
 • Je bent tweetalig Nederlands-Engels en kan jezelf uit de slag trekken in het Frans. Kennis van de Duitse taal is een troef.